Roi điện T10 cực mạnh

 Với dòng điện cực mạnh sản phẩm giúp khách hàng có được sự tự vệ chắc chắn.

roi điện t10
Roi điện T10